Νεα

Έντυπα Μεταβολών 2024 -2025 / Μετεγγραφικές Περίοδοι 24-25

Σας γνωστοποιούμε ότι παρελήφθησαν τα νέα έντυπα μεταβολών για την ποδοσφαιρική χρονιά 2024-2025 και είναι προς διάθεση στους ενδιαφερόμενους από την Πέμπτη 20.06.2024.

Όπως αναφέρεται στην πίσω όψη του έντυπου υπάρχουν οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης και ρητή εντολή από την ΕΠΟ για μη παραλαβή σε περίπτωση που απουσιάζουν στοιχεία.

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής
καθώς και οι μετεγγραφικές περίοδοι καθορίζονται ως εξής:

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025
➢ Ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι η 1-7-2024 και ημερομηνία
λήξης αυτής η 30-6-2025.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-8-2024 έως και 18-10-2024.
Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς μετεγγραφές των
ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με απόφαση FIFA (προστασία
ανηλίκων, άρθρο 19).
➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-8-2024 έως και 25-10-
2024.
➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.
Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς μετεγγραφές των
ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με απόφαση FIFA (προστασία
ανηλίκων, άρθρο 19).
➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1-
2025.
➢ Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-8-2024 έως και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-1-2025 έως και 24-1-
2025.
➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λήξει έως 30-6-2024 ή λυθεί έως 31-7-2024, από 1-8-2024 έως και 25-
10-2024.
➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λυθεί μετά την 1-8-2024, από 1-10-2024 έως και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λήξει έως 31-12-2024 ή λυθεί έως 15-1-2025, από 1-1-2025 έως και
15-1-2025
➢ Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (οι πρώην υποσχετικές) από 1-8-2024 έως και
25-10-2024.
➢ Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (οι πρώην υποσχετικές) από 1-
1-2025 έως και 24-1-2025.
➢ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024 έως και
30-6-2025.
➢ Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-8-2024 έως και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.
➢ Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024 έως και
30-6-2025.
➢ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024 έως και
30-6-2025

Τελευταια ΝΕΑ

To Top