Νεα

Ανακοίνωση για τα δελτία πιστοποίησης προπονητή και υπεύθυνου τεχνικών οδηγιών

Από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι ομάδες πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της “κάρτας πάγκου”.
Οι ομάδες της Α’ και Α1′ κατηγορίας υποχρεούνται να προσλάβουν πιστοποιημένους προπονητές από την Ε.Π.Ο. προσκομίζοντας:
α) Ενεργή Κάρτα Τριετίας
β) Ιδιωτικό Συμφωνητικό
γ) Βεβαίωση από τον Σύνδεσμο Προπονητών
δ) Αίτηση χορήγησης πιστοποίησης προπονητού
ε) Φωτογραφία
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6
ζ) Παράβολο 75 Ευρώ

Οι ομάδες της Β’ και Γ’ κατηγορίας έχουν δικαίωμα να προσλάβουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμούν, προσκομίζοντας:
α) Αίτηση χορήγησης πιστοποίησης υπευθύνου τεχνικών οδηγιών
β) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6
γ) Φωτογραφία
δ) Παράβολο 75 Ευρώ
Σε περίπτωση δε που ο προπονητής αυτών των κατηγοριών είναι πτυχιούχος προπονητής με πιστοποίηση Ε.Π.Ο., οι ομάδες πρέπει εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών να προσκομίσουν και την ενεργή κάρτα τριετίας του προπονητή και βεβαίωση από τον Σύνδεσμο Προπονητών περί μη οφειλής.

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 εφόσον έχουν αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου (είτε πρωτάθλημα είτε κύπελλο). Ειδάλλως, για τις ομάδες που δεν αγωνίζονται το διήμερο 16-17/9 θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την παραμονή της 1ης τους αγωνιστικής.

Τα όσα αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν και για τα τμήματα υποδομής.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top