Νεα

Πρόσκληση για την Εκλογική Γ.Σ. της Ένωσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

        Προς

                                  Όλα τα μέλη – σωματεία της                                                                               Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                               ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

 

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ κατά την συνεδρίαση αυτού της 19 Μαΐου 2017  και σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αποφάσισε την σύγκλιση  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών αυτής για την 13/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρες από 16.00  έως και την 20.00΄,  στην αίθουσα του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 – Λάρισα, σε περίπτωση δε μη απαρτίας, την Τετάρτη 14/06/2017, στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

 

                              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
  2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ
  3. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον οριστεί δικαστικός αντιπρόσωπος-πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, ή εκλογή τριών (3) μελών της εφορευτικής επιτροπής, εφόσον δεν ορισθεί δικαστικός.
  4. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, η υπόδειξη των υποψηφίων θα γίνει από τα Σωματεία-μέλη εγγράφως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 21:00, στα γραφεία της ΕΠΣΛ. Ταυτοχρόνως και μέχρι την αυτή καταληκτική ημερομηνία και ώρα κάθε υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα οφείλει να καταθέσει στον ίδιο τόπο και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα  (αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, δήλωση – αίτηση του σωματείου – μέλους το οποίο τον προτείνει ως υποψήφιο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, και ποινικό μητρώο).

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής σε Εκλογική Γενική Συνέλευση και καλούνται όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία-μέλη να παραστούν νομίμως, προσκομίζοντας έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Λάρισας έγγραφο με το οποίο θα ορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο-μέλος τους ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό για την περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του πρώτου, που θα εκπροσωπήσει το σωματείο στην ως άνω Συνέλευση.

(Σημειώνεται ότι συνημμένα με την παρούσα πρόσκληση στις θυρίδες των σωματείων θα υπάρχει και υπόδειγμα εκπροσώπησης).

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

 

 

Τελευταια ΝΕΑ

To Top