Νεα

Βεβαίωση για την Αθλητική Αναγνώριση των Σωματείων

Από την ΕΠΣΝ Λάρισας ενημερώνεται πως στο πλαίσιο της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στα σωματεία από την ΓΓΑ, απαιτείται (εκτός των άλλων):

” Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να  βεβαιώνεται ότι:

α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση. *

β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.   

γ)  Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.

δ)  Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

[1]     Εάν το σωματείο αιτείται χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα αθλήματα ή κλάδους αθλήματος που υπάγονται σε διαφορετικές ομοσπονδίες, υποβάλλει βεβαιώσεις των οικείων ομοσπονδιών ή ενώσεων.  

[2]     Η επωνυμία του σωματείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς ορίζεται στο καταστατικό του. “

* Τα σωματεία μπορούν να ζητήσουν από την ΕΠΟ τη βεβαίωση (α) που θα αναγράφει την ημερομηνία εγγραφής τους στα Μητρώα της, με επίσημο αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Συνολικά τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης είναι:

Download (DOC, 114KB)

Τελευταια ΝΕΑ

To Top