Υποδομές

Δηλώσεις συμμετοχής Υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών ανακοινώνεται ότι όσα σωματεία επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα νέα πρωταθλήματα υποδομών μέχρι τη
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top