Νεα

Ενημέρωση από ΓΓΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι 31/10/2023 λήγει η προθεσμία για υποβολή διορθώσεων από τα σωματεία που έχουν απορριφθεί για το Μητρώο 2023.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Επίσης διορθώσεις/συμπληρώσεις στον κατάλογο των μελών που έχετε αποστείλει για το Μητρώο 2023 γίνονται αποδεκτά μέχρι 31/10/2023.

Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποστολή στοιχείων δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

Βασίλης Κάκκος.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top