Νεα

Ενημέρωση των σωματείων για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο που απέστειλε η ΕΠΟ -μέσω της ΓΓΑ- με θέμα: “Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ.142 του Ν.4714/2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 4 “η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο” χωρίζονται ως εξής:

1. Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δύο κύκλους.
2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31.10.20
3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11.09.20 και σύμφωνα με την παρ.2 και 3 του αρ.3. ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επαναυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30.11 του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31.12.20

Αναλυτικότερα στα Παραρτήματα του εν λόγω εγγράφου περιέχουν όλα τα στοιχεία και τις οδηγίες που πρέπει να καταχωρήσει το αθλητικό σωματείο για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

Download (PDF, 1009KB)

Τελευταια ΝΕΑ

To Top