Νεα

ΕΠΟ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Από την ΕΠΟ και το τμήμα Μητρώο Ποδοσφαιριστών ανακοινώθηκαν οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες της μετεγγραφικής περιόδου 2020-2021, για τα πρωταθλήματα της SUPER LEAGUE 1, SUPER LEAGUE 2, FOOTBALL LEAGUE & ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ. 

ΠΑΕ SUPER LEAGUE-1 

-Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί:                                                      έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές/δανεισμοί:                                                έως 1/2/2021, ώρα 23:59.59 

-Διεθνείς και εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών:      έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών:               έως 1/2/2021, ώρα 23:59.59 

-Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος, 

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΠΑΕ SUPER LEAGUE-2 

-Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί:                                                      έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59 

-Διεθνείς μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών:                              έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών:                         έως 15/3/2021, ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών:               έως 26/2/202, ώρα 23:59.59 

-Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος,

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΠΑΕ FOOTBALL LEAGUE 

-Διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί:                                                      έως 1/2/2021 ώρα 23:59.59 

-Διεθνείς μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών:                              έως 15/2/2021, ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές άνεργων επαγγελματιών:                         έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59 

-Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών & επαγγελματιών:               έως 31/3/202, ώρα 23:59.59 

-Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές):                  έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59 

Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί αίτημα ΠΑΕ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ την ημέρα υποβολής του αιτήματος, 

όλα τα προ απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα για τη διενέργεια κινήσεων (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 

βεβαιώσεις περί μη οφειλών σε ΕΠΟ, Λιγκών, ΠΣΑΠ και δήλωση υπευθύνου περί μη οφειλής χρεών σε ποδοσφαιριστές/προπονητές).

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

-Διεθνείς μετεγγραφές ερασιτεχνών:                                                  έως 1/2/2021 ώρα 23:30 

-Εσωτερικές μετεγγραφές ερασιτεχνών:                                            έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59 

-Επανεγγραφές ερασιτεχνών:                                                            έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59 

-Πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών:                                        έως 30/4/2021, ώρα 23:59.59 

-Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές):                  έως 31/3/2021, ώρα 23:59.59 

Τελευταια ΝΕΑ

To Top