Εκδηλωσεις

Μειοδοτικός Διαγωνισμός γηπέδου για τη 3η φάση της Σχολής UEFA A

Η Επιτροπή Προμηθειών αποφάσισε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση αθλητικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων για τη σχολή προπονητών UEFA A, που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 30 Μαΐου έως 06 Ιουνίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με επαγγελματική δραστηριότητα  συναφή με το αντικείμενο.

Προϋποθέσεις:

Χρονικό πλαίσιο
– Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέσιμη από την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 από τις 16.00 έως τις 20.30, και την Κυριακή 02 Ιουνίου 2019 επιπλέον από τις 08.30 έως τις 13.00

Υλικά
– 20 μπάλες ίδιας εταιρείας
– 12 τεμάχια διακριτικών/ 4 διαφορετικών χρωμάτων
– κώνοι επίδειξης
– 50 καρέκλες
– 1 τραπέζι
– 3 τρίποδες

Υπηρεσίες
– Καθημερινό Coffee Break (νερό -καφέ – βουτήματα)  για 50άτομα
– Γιατρό
– Φροντιστή γηπέδου

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον σε διαστάσεις γηπέδου 11Χ11, να διαθέτει χώρους σκίασης  και να προβλέπει σε περίπτωση κακοκαιρίας στεγασμένο χώρο για να φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες.
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι την Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 15.00, ενώ οι προσφορές θα πρέπει να είναι ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. και να κατατίθενται με κλειστούς φακέλους στη γραμματεία της Ένωσης (Αδριανού 12).

Τελευταια ΝΕΑ

To Top