Νεα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023
& 70/29.06.2024 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες
έναρξης και λήξης αυτής, οι μετεγγραφικές περίοδοι και τα ηλικιακά όρια αυτής
καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ
➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-8-2024 έως και 18-10-
2024. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς
μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με
απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).
➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-8-2024 έως και 25-
10-2024.
➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1-
2025. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς
μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με
απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).
➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-
1-2025.
➢ Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-8-2024 έως και 25-10-
2024.
➢ Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-1-2025 έως και 24-
1-2025.
➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λήξει έως 30-6-2024 ή λυθεί έως 31-7-2024, από 1-8-2024 έως και
25-10-2024.
➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λυθεί μετά την 1-8-2024, από 1-10-2024 έως και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
συμβόλαια έχουν λήξει έως 31-12-2024 ή λυθεί έως 15-1-2025, από 1-1-2025 έως και
15-1-2025 (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος).
➢ Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (οι πρώην υποσχετικές) από 1-8-2024 έως
και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (οι πρώην υποσχετικές)
από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.
➢ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024
έως και 30-6-2025.
➢ Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-8-2024 έως και 25-10-2024.
➢ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 1-1-2025 έως και 24-1-
2025.
➢ Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024
έως και 30-6-2025.
➢ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024
έως και 30-6-2025.

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2024-2025
Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών, ως ημερομηνία γέννησής τους
θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Ο εν λόγω καθορισμός
«ποδοσφαιρικής ηλικίας» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς διατάξεις (F.I.F.A. &
U.E.F.A.). υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης κανονισμού ή προκηρύξεως.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1999 25+
2000 Κ-25
2001 Κ-24
2002 Κ-23
2003 Κ-22
2004 Κ-21
2005 Κ-20
2006 Κ-19
2007 Κ-18
2008 Κ-17
2009 Κ-16
2010 Κ-15
2011 Κ-14
2012 Κ-13
2013 Κ-12
2014 K-11
2015 K-10

Τελευταια ΝΕΑ

To Top