Νεα

Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B , UEFA C

Από την ΕΠΟ και το Τμήμα Μητρώο Προπονητών ενημερώνεται ότι η Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων UEFA A, UEFA B , UEFA C  θα διεξαχθεί στις 19-20.11.2018 από την Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή στην Ένωση μέχρι την Παρασκευή στις 16 Νοεμβρίου 2018

Το γενικό πρόγραμμα της δραστηριότητας είναι το ακόλουθο :

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, 10:00 – 14:00 , 16:00 – 21:00

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 09:00 – 14:00

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ενώ οι προπονητές που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει τόσο προς την Ένωση όσο και προς τον τοπικό σύνδεσμο προπονητών.

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι δεν θα γίνει καμία άλλη Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας συνεπώς θα πρέπει όλοι οι προπονητές να την παρακολουθήσουν.

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
– 40 € για τους προπονητές UEFA C’ (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)
– 80 € για τους προπονητές UEFA B’ (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).
Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017
-20 € για τους προπονητές UEFA C’ (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια -μαζί με την αίτηση συμμετοχής, το αποδεικτικό είσπραξης και αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης- να καταθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ένωση που διοργανώνει τη Σχολή. Η έκδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης Σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Π.Ο. θα είναι δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι απαραίτητη για την έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019-2021.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top