Νεα

Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΛ την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης προκηρύχθηκε για την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19.00΄, στο ξενοδοχείο «Διόνυσος», η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΛ, με κυριότερα θέματα αυτής, την έγκριση των διοικητικού και οικονομικού απολογισμού περιόδου 2015, απόφαση του Σώματος για τροποποίηση – εναρμόνιση του Καταστατικού με αυτό της ΕΠΟ και διάφορα άλλα θέματα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία μελών τη συγκεκριμένη ημέρα, η Γ.Σ. θα γίνει την επόμενη ημέρα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο.

Η πρόσκληση των σωματείων – μελών της Ένωσης που εκδόθηκε για την Γ.Σ. έχει ως εξής:

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Προς

Όλα τα μέλη – σωματεία της Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ κατά την συνεδρίαση αυτού της 4/1/16 και σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αποφάσισε την σύγκλιση ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών αυτής για την 27/1/16 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στο Ξεν/χείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, σε περίπτωση δε μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη 28/1/16 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κατόπιν τούτου καλείστε όπως το σωματείο σας εκπροσωπηθεί κατά την ανωτέρω ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με έγγραφο πληρεξούσιο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. είναι τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών

2.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και έγκριση αυτού

3.- Ανάγνωση ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έτους 2015

4.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και έγκριση αυτού

5.- Ενημέρωση εκπροσώπων των σωματείων-μελών, για τους κοινωνικά ωφέλιμους στόχους του Συλλόγου SAVE M.OΡ.Α.Σ. (Μαζί Οραματιζόμαστε Αφύπνιση Συνείδησης) από μέλος του Συλλόγου.

6.- Τροποποίηση-εναρμόνιση (σύμφωνα με αυτό της ΕΠΟ) του Καταστατικού της Ένωσης.

7.- Διάφορα άλλα θέματα

Πιο κάτω θέτουμε προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας, ουσιώδεις διατάξεις για τον ορθό τρόπο διενέργειας των εργασιών της ανωτέρω συνέλευσης.

1.- Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στην Συνέλευση της Ένωσης με ένα μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο μετά του αναπληρωτή του δια αποφάσεως του Δ.Σ. ο οποίος νομιμοποιείται στην συμμετοχή με την υποβολή εκ μέρους του σωματείου, πλήρους αντιγράφου της σχετικής περί διορισμού απόφασης, υπογεγραμμένης από όλα τα παριστάμενα μέλη μέχρι την 14.00 ώρα της 22/01/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Ο οριζόμενος αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι με ποινή ακυρότητας, τακτικό μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, έχοντας αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και δεν δύναται να είναι ΑΘΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ.

2.- Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

3.- Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Ενώσεως δεν μπορούν να ορισθούν αντιπρόσωποι σωματείων στην Συνέλευση της Ενώσεως εφόσον άσκησαν διοίκηση κατά την υπόλογο περίοδο.

4.- Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. της Ένωσης τα σωματεία-μέλη που εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου και του Καταστατικού.

5.- Κάθε σωματείο διαθέτει (1) μία μόνο ψήφο.

6.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και τα μέλη της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Επιτροπής έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7.- Η Γ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το μισό συν (1) ένα των αντιπροσώπων των σωματείων, που δικαιούνται να παραστούν με δικαίωμα ψήφου.

8.- Για να ληφθούν αποφάσεις στο 6ο κατά σειρά θέμα της παρούσης πρόσκλησης θα πρέπει στην Γ.Σ. να εκπροσωπούνται τα 50%+1 σωματεία της δύναμης της Ένωσης, ενώ οι αποφάσεις επί του συγκεκριμένου θέματος να υπερψηφισθούν από τα 3/5 αυτών.

Για την Ε.Π.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΒΑΣ.ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ»

Τελευταια ΝΕΑ

To Top