Νεα

Χρήσιμες οδηγίες για τις μεταγραφές

Kάθε ομάδα μπορεί να έχει στην δύναμή της μέχρι (5) αλλοδαπούς άνω των 18 ετών.
Ερασιτέχνης που μεταγράφεται σε ομάδα ξένης ομοσπονδίας χωρίς την συγκατάθεση της ημεδαπής ομάδας εφόσον επιστρέψει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την άνω μετακίνησή του θα μπορεί να μετεγγραφεί με την διαδικασία της διεθνούς μεταγραφής μόνο στην ημεδαπή ομάδα από την οποία αρχικά μετακινήθηκε.
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ
Από 1/7-31/8 και 1/1-31/1 κάθε έτους κάθε ομάδα μπορεί να χορηγήσει σε διαφορετικές ομάδες και να αποκτήσει από διαφορετικές ομάδες μέχρι (8) ερασιτέχνες για μια περίοδο, αλλά με την προϋπόθεση μέχρι (3) να χορηγήσει στην ιδία ομάδα και μέχρι (3) να αποκτήσει από την ιδία ομάδα.
Η μετακίνηση ερασιτέχνη με υποσχετική απαγορεύεται για περισσότερες από (2) περιόδους.
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Από 17-31/7 κάθε έτους μπορεί ο ερασιτέχνης να αποδεσμευτεί.
Ερασιτέχνης που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί (2) συνεχείς ολόκληρες ποδ/κες περιόδους μπορεί μετά από αίτησή του να μείνει ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ μετά από απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ της ΕΠΟ.
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ μπορούν να υποβληθούν από τις ομάδες από:
1/7-31/7, 1/9-30/0 και από 1/1-30/1 επόμενου έτους εφόσον η δύναμη των ποδ/στών υπερβαίνει τους (140).
Ποδ/στες που αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση πέραν των 200 χλμ (σπουδές, εργασία, διορισμός ή μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου και γενικότερα αποδεδειγμένα επίσημη εργασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών) μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της ΕΠΣ της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Αυτό γίνεται με υποβολή αίτησης του ποδ/στη στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ της ΕΠΟ από 1/10-31/10 κάθε έτους.\
Ερασιτέχνης που έχει συμπληρώσει το 28 έτος και για τις 10 προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές ανήκει στην ίδια ομάδα μπορεί να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ της ΕΠΟ σε όλη την διάρκεια του έτους.
Ομάδα που για δυο συνεχείς περιόδους δεν συμμετέχει στο οικείο πρωτ/μα οι ποδ/στες της μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες ομάδες προσκομίζοντας επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών και την βεβαίωση της οικείας ΕΠΣ περί της ως άνω αδράνειας του σωματείου που ανήκαν.
ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από 1/10-30/11 και 1/3-31/3 κάθε έτους.
Πρώτη εγγραφή μπορεί να κάνει ένας ποδ/στής με την συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής του. (π.χ. όταν η αίτηση υποβάλλεται το 2015 το 10 έτος συμπληρώνεται έως τέλους του 2014).
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από 1/9-31/10 και 1/2-31/3 κάθε έτους.
Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι πριν την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα από τον τελευταίο αγώνα, αγωνίσθηκαν ως επαγγελματίες δεν μπορούν να αγωνισθούν σε ομάδα ως ερασιτέχνες.
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Από 1/7-31/10 και 1/1-28ή29/2 κάθε έτους.
Κάθε ερασιτέχνης ποδ/στής μπορεί να μεταγραφεί σε ΠΑΕ ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ μόνο στις μεταγραφικές περιόδους επαγγελματιών κάθε έτους, με εξαίρεση τους ποδ/στες που προέρχονται από τις Ακαδημίες των ΠΑΕ.
Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ από 1/7 – 31/8 και από 1/1-31/1 κάθε έτους.
Οι ερασιτέχνες ποδ/στές μπορούν να εγγράφονται-μετεγγράφονται μόνο σε 3 το ανώτατο ομάδες κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1/7 έως την 30/6 του επόμενου έτους. Στην διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδ/στής μπορεί να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες μόνο για (2) ομάδες.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top