Υποδομές

Όροι και Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων Υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής ανακοινώνονται οι Όροι και οι
Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων:

K-16
– Υποχρεωτικά δελτία όλοι οι ποδοσφαιριστές

Κ-14
– Υποχρεωτικά δελτία όλοι οι ποδοσφαιριστές

Κ-13
– Αιτήσεις μεταβολών
– Συμπληρωμένα όλα τα πεδία (εκτός του γιατρού)
– Δήλωση κηδεμόνα θεωρημένη από ΚΕΠ
– Προσκόμιση των αιτήσεων μεταβολών, συνοδευόμενων από το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, για θεώρηση στην ΕΠΣΝΛ

Κ-12
– Αιτήσεις μεταβολών
– Συμπληρωμένα όλα τα πεδία (εκτός του γιατρού)
– Δήλωση κηδεμόνα θεωρημένη από ΚΕΠ
– Προσκόμιση των αιτήσεων μεταβολών, συνοδευόμενων από το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, για θεώρηση στην ΕΠΣΝΛ

– Για όλες τις κατηγορίες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την ατομική κάρτας υγείας.
– Οι προπονητές πρέπει πριν προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή να καταθέσουν πρώτα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της κάρτας τριετίας τους.
– Κατάθεση ονομαστικής λίστας με τη δύναμη του κάθε τμήματος για θεώρηση από την ΕΠΣΝΛ.

* Όσα σωματεία μετέχουν σε μία ηλικιακή κατηγορία με περισσότερα του
ενός τμήματα, απαγορεύεται να μεταφέρουν ποδοσφαιριστή από ένα τμήμα σε
άλλο, έστω και αν αυτός ανήκει νόμιμα στο σωματείο.Ο έλεγχος των
σχετικών καταστάσεων είναι ευθύνη των διαιτητών των αγώνων.
* Επιτρέπεται η συμμετοχή νεώτερου ποδοσφαιριστή σε πρωτάθλημα
μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφ’όσον πληροί τις υπόλοιπες
προϋποθέσεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία.
* Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων, σε αγώνες παίδων, μέχρι την ηλικία
των 14 ετών (όποτε συμπληρώνεται το 14ο έτος , σύμφωνα με την ημερομηνία
γέννησης).

Τελευταια ΝΕΑ

To Top