ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Μπουχλαριώτης Δημήτριος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος: Μπανιάς Πέτρος
Β’ Αντιπρόεδρος: Μπίζιος Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Γκρίμπας Αργύρης
Ταμίας: Τσακίρης Παντελής
Αναπληρωτής Γραμματέας: Καρκατσέλας Δημήτριος
Αναπληρωτής Ταμίας: Καρυώτης Ειρηναίος (Ρένος)
Μέλος: Μπαχτσιβάνος Χρηστός
Μέλος: Καρακάσης Ανδρέας
Μέλος: Γρηγοριάδης Ελευθέριος
Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Μπασαγιάννης Χρήστος
Μέλος: Στεργιούλας Αντώνιος

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μαξιμιάδης Απόστολος
Μέλος: Ζήσης Γιώργος
Μέλος: Μωυσίδης Παναγιώτης

Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Λιόλιος Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βαλιώτης Αντώνιος
Μέλος: Τσακνάκης Πέτρος

Επιτροπή Πρωταθλημάτων
Πρόεδρος: Στεργιούλας Αντώνιος
Μέλος: Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Ελευθέρογλου Γεώργιος

Επιτροπή Κυπέλλου
Πρόεδρος: Μπαχτσιβάνος Χρήστος
Μέλος: Καρυώτη Ειρηναίος
Μέλος: Κόκκινος Μιχάλης

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής
Πρόεδρος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Μέλος: Κόκκινος Μιχάλης
Μέλος: Σκιαδόπουλος Γεώργιος

Επιτροπή Πρόληψης Βίας – Ασφάλειας Γηπέδων / Παρατηρητών
Πρόεδρος: Καρακάσης Ανδρέας
Μέλος: Χατζούλης Χρήστος (πρόεδρος επιτροπής Παρατηρητών)
Μέλος: Στεργιούλας Αντώνιος

Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γρηγοριάδης Ελευθέριος
Μέλος: Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Καρακάσης Ανδρέας
Μέλος: Σκιαδόπουλος Γεώργιος
Μέλος: Κατσικάρης Κωνσταντίνος

Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Τσακίρης Παντελής
Μέλος: Καρυώτης Ειρηναίος
Μέλος: Καρακάσης Ανδρέας

Υγειονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μπασαγιάννης Χρήστος
Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Καρυώτης Ειρηναίος

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Πρόεδρος: Καρυώτης Ειρηναίος
Μέλος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Μέλος: Μπαχτσιβάνος Χρήστος

To Top