ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ταμίας: ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας: ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μέλη: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλη: ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Πρόεδρος: ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
αναπληρωτής Πρόεδρος: ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
μέλος: ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
μέλη: ΓΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ):

Πρόεδρος: ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
μέλη: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Υπ. Παρατηρητών)
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
μέλη: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρόεδρος: ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
μέλη: ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πρόεδρος: ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Πρόεδρος: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
μέλη: ΑΛΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
μέλη: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

Πρόεδρος: ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
μέλη: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

To Top