ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Μπουχλαριώτης Δημήτριος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος: Μπανιάς Πέτρος
Β’ Αντιπρόεδρος: Καρυώτης Ειρηναίος
Γενικός Γραμματέας: Καρκατσέλας Δημήτριος
Ταμίας: Τσακίρης Παντελής
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπαχτσιβάνος Χρηστός
Αναπληρωτής Ταμίας: Καρακάσης Ανδρέας
Μέλος: Γκρίμπας Αργύρης
Μέλος: Γρηγοριάδης Ελευθέριος
Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Μπασαγιάννης Χρήστος
Μέλος: Μπίζιος Αθανάσιος
Μέλος: Στεργιούλας Αντώνιος

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μαξιμιάδης Απόστολος
Μέλος: Γκόβαρης Κωνσταντίνος
Μέλος: Μωυσίδης Παναγιώτης

Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Λιόλιος Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βαλιώτης Αντώνιος
Μέλος: Τσακνάκης Πέτρος

Επιτροπή Πρωταθλημάτων
Πρόεδρος: Γρηγοριάδης Ελευθέριος
Μέλος: Στεργιούλας Αντώνιος
Μέλος: Καρκατσέλας Δημήτριος
Μέλος: Τόλιας Αθανάσιος
Μέλος: Μίχος Νικόλαος

Επιτροπή Κυπέλλου
Πρόεδρος: Μπαχτσιβάνος Χρήστος
Μέλος: Τάψας Αναστάσιος
Μέλος: Κίτσιος Βασίλειος
Μέλος: Μίχος Νικόλαος

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής
Πρόεδρος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Μέλος: Τσακίρης Παντελής

Επιτροπή Πρόληψης Βίας – Ασφάλειας Γηπέδων / Παρατηρητών
Πρόεδρος: Στεργιούλας Αντώνιος
Μέλος: Κωστόπουλος Εμμανουήλ (πρόεδρος επιτροπής Παρατηρητών)
Μέλος: Γκανούρης Άρης

Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γκρίμπας Αργύρης
Μέλος: Τσακίρης Παντελής
Μέλος: Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Καρακάσης Ανδρέας

Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Τσακίρης Παντελής
Μέλος: Καρκατσέλας Δημήτριος
Μέλος: Καρακάσης Ανδρέας

Υγειονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μπασαγιάννης Χρήστος
Μέλος: Έξαρχος Ιωάννης
Μέλος: Καρυώτης Ειρηναίος

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Πρόεδρος: Μπίζιος Αθανάσιος
Μέλος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Μέλος: Μπαχτσιβάνος Χρήστος

 

 

To Top