Δελτια Τυπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔ/ΕΠΣΛ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Από την ΕΔ/ΕΠΣΛ, ανακοινώνονται τα παρακάτω, αναφορικά με το ημερολογιακό πρόγραμμα τρέχουσας περιόδου, και τις υποχρεώσεις, του εκάστου διαιτητή. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι διαιτητές μέλη της ΕΔ/ΕΠΣΛ πρέπει κατά το χρονικό διάστημα, από 28-08-2017 μέχρι 04-09-2017, να προσκομίσουν στην ΕΔ/ΕΠΣΛ (Γραφεία Ανδριανού, 12 Λάρισα):
i) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
ii) Γνωμάτευση – Καρδιολογικές εξετάσεις  από α) ιδιώτη ιατρό, β) ιατρό από δημόσιο νοσοκομείο, ειδικότητας Παθολόγου ή Καρδιολόγου, για την κατάσταση της υγείας τους.

2. Από την ανωτέρω υποχρέωση, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι διαιτητές που συμμετείχαν, στα πρόσφατα σεμινάριο της ΚΕΔ/ΕΠΟ και αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα αγωνιστικά ΤΕΣΤ που θα πραγματοποιήσει η ΚΕΔ/ΕΠΟ από 21-08-17 έως 25-08-17

3. Η πρώτη εκπαιδευτική συγκέντρωση για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018, θα γίνει τη Δευτέρα 04-09-2017.

4. Από 04-09-2017 έως 09-09-2017 και σε ακριβή ημερομηνία που θα ορισθεί θα γίνουν οι παραγραμματισθείσες από τον Κανονισμό Διαιτησίας, Γραπτές εξετάσεις των διαιτητών καθώς και των παρατηρητών διαιτησίας που δεν συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στα πρόσφατα σεμινάρια της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

5. Η ύλη των εξετάσεων απ’ όπου θα προέρχονται οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα προέρχεται μέσα από την ύλη που περιλαμβάνουν οι Κανόνες Παιχνιδιού 2016-2017, και η οποία έχει διδαχθεί κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις.

6. Ακολούθως κατά το από 04-09-2017 μέχρι 09-09-2017 χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα της ΕΔ/ΕΠΣΛ τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διαιτησίας, αγωνιστικά ΤΕΣΤ των διαιτητών, που δεν συμμετείχαν στις αγωνιστικές δοκιμασίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Δηλαδή θα συμμετέχουν μόνο οι μη αξιολογημένοι διαιτητές της ΕΠΣΛ (Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα).

7. Επισημαίνονται προς γνώση και εφαρμογή τα παρακάτω:
Α) Βάσει του άρθρου 36 του Κανονισμού Διαιτησίας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε διαιτητή οποιαδήποτε κατηγορίας και αξιολόγησης της δυνάμεώς μας, να διευθύνει Φιλικό Αγώνα ερασιτεχνικών σωματείων της ΕΠΣΛ ή άλλης ΕΠΣ (εξαιρούνται οι ορισμοί που πραγματοποιεί η ΚΕΔ/ΕΠΟ), ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔ/ΕΠΣΛ.
Β) Διαιτητής ή Παρατηρητής (Μη αξιολογημένος), που δεν θα συμμετάσχει στις γραπτές και αγωνιστικές δοκιμασίες της ΕΔ/ΕΠΣΛ, δεν θα έχει δικαίωμα αξιολόγησης και κατ’ επέκταση ορισμού σε αγώνες αρμοδιότητάς μας.

8. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προετοιμασίας σας καθώς και την ενημέρωσή σας.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top