Διαιτητες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους Διαιτητές

Από την Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι όλοι οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στα αγωνιστικά τεστ, ώστε να μπορούν να ορίζονται στα πρωταθλήματα της περιόδου 2019-2020, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της ΕΠΣΝ Λάρισας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019:

Για τους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές:

α) Αίτηση συμμετοχής

β) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου

γ) Καρδιολογικές εξετάσεις, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις

δ) Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις
(για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

* Οι αξιολογημένοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές όπως και οι υπό Αξιολόγηση Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές που τα παραπάνω έγγραφα είναι προαπαιτούμενα για την ΚΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και στην ΕΠΣΝ Λάρισας (να κρατηθούν αντίγραφα αυτών).

** Καλούνται όλοι οι νέοι διαιτητές –που παρακολούθησαν τη Σχολή Διαιτησίας το Φεβρουάριο 2019- θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να προσκομίσουν και Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων επικυρωμένο από ΚΕΠ.

Τα αγωνιστικά ΤΕΣΤ έχουν ορισθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Αρμόδιος Υπάλληλος για την παραλαβή των δικαιολογητικών έχει ορισθεί ο Σταυρίδης Αχιλλέας

Τελευταια ΝΕΑ

To Top