Γενικά

Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – Εναρμόνιση καταστατικού

Η ΕΠΣΝ  Λάρισας θα πραγματοποιήσει την Καταστατική Γενική Συνέλευσή της, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.00 στο Football Park 4-4-2, με σκοπό να εναρμονίσει το καταστατικό της με τον νέο αθλητικό νόμο. Όπως προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του νόμου, η ΕΠΣΝΛ απέστειλε τη δύναμη των σωματείων της στην Γενική Γραμματεία προς έγκριση. Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ., πληρώντας τις προϋποθέσεις της Γ.Γ.Α. είναι 54 από τα οποία τα 49 έχουν προσκομίσει πληρεξούσιο και απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.
Τα υπόλοιπα σωματεία που δεν είναι στα εγκεκριμένα από την Γ.Γ.Α. και επιθυμούν να παρευρεθούν, έχουν τη δυνατότητα αλλά μόνο ως απλοί παρατηρητές.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται προς όλα τα σωματεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν.4809/2021 πρέπει  άπαντα να προβούν στην εναρμόνιση των καταστατικών τους μέχρι τις 30.06.2022. Καλούνται τα σωματεία που δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις να προβούν σε αυτές μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top