Δελτια Τυπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΣΝΛ

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΠΣΝΛ ότι από το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2017 έχουν τοποθετηθεί στις θυρίδες τους η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 30-31 Αυγουστου 2017 και τα ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

        ΠροςΌλα τα μέλη – σωματεία της  Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                        ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ξενοδοχείου «Διόνυσος». Σε περίπτωση μη απαρτίας τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΠΣΛ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 31 Αυγούστου 2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα..

Μετά τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης γενική συνέλευσης, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων των πρωταθλημάτων Α΄ και Α1, καθώς και αυτή των αγώνων της α΄ φάσης του Κυπέλλου της Ένωσης, με τη συμμετοχή των ομάδων β΄ και γ΄ κατηγοριών που δήλωσαν συμμετοχή.
Αναλυτικά η Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Ένωση προς τα σωματεία – μέλη της για την Έκτακτη Γενική συνέλευση, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Προς

Όλα τα μέλη – σωματεία της Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ κατά την συνεδρίαση αυτού της 04/08/2017 και σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αποφάσισε την σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών αυτής για την 30.08.2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στο Ξεν/χείου ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Κατόπιν τούτου καλείστε όπως το σωματείο σας εκπροσωπηθεί κατά την ανωτέρω ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με έγγραφο πληρεξούσιο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας και θα κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης μέχρι την 26η Αυγούστου 2017.

 

 

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. είναι τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Σ.

2.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

3.- Διάφορα άλλα ενημερωτικά θέματα.

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 31.08.2017 ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο ίδιο μέρος συγκέντρωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση, λογίζεται δε αυτή σε απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού παρευρισκομένων μελών.

Πιο κάτω θέτουμε προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας, ουσιώδεις διατάξεις για τον ορθό τρόπο διενέργειας των εργασιών της ανωτέρω συνέλευσης.

1.- Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στην Συνέλευση της Ένωσης με ένα μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο μετά του αναπληρωτή του δι αποφάσεως του Δ.Σ. ο οποίος νομιμοποιείται στην συμμετοχή με την υποβολή εκ μέρους του σωματείου, πλήρους αντιγράφου της σχετικής περί διορισμού απόφασης, υπογεγραμμένης από όλα τα παριστάμενα μέλη μέχρι την 14.00 ώρα της 26/08/17 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ. Ο οριζόμενος αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι με ποινή ακυρότητας, τακτικό μέλος του σωματείου, έχοντας αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και δεν δύναται να είναι ΑΘΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ.

2.- Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

3.- Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Ενώσεως δεν μπορούν να ορισθούν αντιπρόσωποι σωματείων στην Συνέλευση της Ενώσεως εφόσον άσκησαν διοίκηση κατά την υπόλογο περίοδο.

4.- Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. της Ένωσης τα σωματεία-μέλη που εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου και του άρθρου 3 παρ.15 και 16 και του άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού .

5.- Κάθε σωματείο διαθέτει (1) μία μόνο ψήφο.

6.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7.- Η Γ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το μισό συν (1) ένα των αντιπροσώπων των σωματείων, που δικαιούνται να παραστούν με δικαίωμα ψήφου.

Για την Ε.Π.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ Δ.                                                            ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Ι.

Τελευταια ΝΕΑ

To Top